Sonntag

Beginner 1 (ab Okt)
-

Openclass (bitte anmelden!)
-

Beginner 2 (ab Juli)
-

Beg 1 (ab Mitte Nov)
-

Beginner 2 (ab Juli)
-

Beginner 1 (ab Okt)
-

Pole Shape & Flexibility
-

Beginner 1+ (ab Sept)
-

Intermediate 3
-

Beginner 2/3
-

Beginner 4
-

Intermediate 2-3
-

Beg 1 (ab Mitte Nov)
-

Intermediate 1
-

Beginner 2/3
-

Beginner 3/4
-

Beginner 1+ (ab Nov)
-